Ole Gunnar Solskjaer là lãnh đạo Manchester United ở Hiệp hội đương ngoại, với một kỷ lục về số chiến thắng hàng trăm thành viên, 28 và sự tổn thất 19 trong trận 100.Ngoài ra, Ronaldo không thấy hy vọng ở Juve, anh ta không phải một trong những kế hoạch t ương lai của đội, đặc vụ vẫn còn tranh cãi với ban quản lý tối cao của CLB, và Ronaldo quan trọng nhất không có lựa chọn nào khác. anh ta bắt kịp với thất bại của Manchester City để mua Kane. thành phố Manchester, người không nghèo trong tiền, có khả năng nhận lương của Ronaldo và s ẵn sàng giới thiệuĐộ khẩn cấp: