AC Milan đã gần hoàn tất cuối cùng trong ngày mai. AC Milan vẫn còn liên lạc với Chelsea về việc chuyển giao tiếp maiKhởi đầu Arsenal: Lionel leno, Cedric, David Lewis, Holden, Tierne, Thomas, zacha, obamayan, Smith Rowe, Sacha, lakazette, Arsenal Thay thế: Bellrin, William, ernini, Martinelli, Nketia, Pepe, lunson, liễu, Gabriel, Newcastle, Darrow, kraft, RafaelSels, Clark, Lewis, almirone, little Longstaff, Shelvey, Joel Linton, Carol, Wilson, Newcastle Thay thế: Anderson, dublavka, Hayden, Hendrik, Big Longstaff, manjillo, Murphy, rich, yeonSven Westererschulze, một phóng viên của giới truyền thông Đức Bild, nói rằng mặc dù “vận động viên” đã nói rằng Chelsea đồng ý ký tặng Harland với nhiều hơn phí thu đĩa của đội, s ự thật là Dortmund không định thả Harland đi vào mùa hè này kể cả nếu Chelsea cung cấp hơn 75 triệu đô-Euro